Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Πώς λειτουργεί το GPS;


Το GPS είναι μία ομάδα 27 δορυφόρων που τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια και κινούνται γύρω από τη Γη σε σχεδόν κυκλική τροχιά σε ύψος περίπου 20000 χιλιομέτρων. Οι τροχιές διατάσσονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα "οπτικής επαφής" με τουλάχιστον τέσσερις από τους 24 επιχειρησιακούς δορυφόρους από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 3 από τους επί του παρόντος 27 δορυφόρους σε τροχιά είναι εφεδρικοί, έτοιμοι προς ενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης των άλλων.
Κάθε δορυφόρος μεταδίδει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα - μία δέσμη μικροκυμάτων - που αναγγέλλει την παρουσία του σε οποιοδήποτε άτομο στη Γη που διαθέτει ένα δέκτη έτοιμο να λάβει το σήμα. Συνεπώς, ένας λήπτης GPS λαμβάνει ανά πάσα στιγμή σήματα από τέσσερις δορυφόρους. Ο ενσωματωμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτά τα σήματα για να υπολογίσει την ακριβή σας απόσταση από καθένα από τους τέσσερις δορυφόρους και στη συνέχεια να υπολογίσει την ακριβή σας θέση επί του πλανήτη με απόκλιση λίγων μέτρων βάσει αυτών των αποστάσεων. Στην πραγματικότητα απαιτούνται σήματα από τρεις μόνο δορυφόρους για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας τριπλευρισμού. Ο υπολογισμός της θέσης σας στη Γη βασίζεται στην απόστασή σας από τρεις δορυφόρους. Το σήμα του τέταρτου δορυφόρου είναι πλεονάζον και χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων του αρχικού υπολογισμού. Εάν η θέση που υπολογίζεται βάσει των αποστάσεων από τους δορυφόρους A-B-Γ δεν ταυτίζεται με τον υπολογισμό βάσει των στοιχείων των δορυφόρων A-B-Δ, τότε ελέγχονται άλλοι συνδυασμοί μέχρι να προκύψει ένα συνεκτικό αποτέλεσμα.
Η διαδικασία της μέτρησης της απόστασης μεταξύ δορυφόρου και δέκτη GPS βασίζεται σε χρονισμένα σήματα. Για παράδειγμα, ακριβώς στις 16:45, οι δορυφόροι μπορεί να αρχίσουν να μεταδίδουν το σήμα τους. Ο δέκτη GPS θα αρχίσει επίσης να επεξεργάζεται την ίδια ακολουθία στις 16:45 τοπική ώρα, αλλά δεν τη μεταδίδει. Όταν ο δέκτη λάβει το σήμα από τους διάφορους δορυφόρους, θα προκύψει μία χρονική υστέρηση, επειδή τα μικροκύματα χρειάζονται ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για να διανύσουν με την ταχύτητα του φωτός την απόσταση μεταξύ δορυφόρου και δέκτη. Η χρονική υστέρηση μετατρέπεται εύκολα στην απόσταση προς κάθε δορυφόρο. Οι μικρές διαφορές μεταξύ των σημάτων κάθε δορυφόρου χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον υπολογισμό της θέσης του δέκτη.

Πως λειτουργεί το air condition;

Τα κλιματιστικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ψυγεία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συσκευών είναι ο όγκος του χώρου που προορίζονται να ψυχράνουν ή και (στην περίπτωση των air condition) να θερμάνουν. Τα ψυγεία δημιουργούν ψυχρό κλίμα σε ένα μικρό χώρο ενώ τα air conditions σε ένα μεγαλύτερο (ένα δωμάτιο, ένα σπίτι κλπ.). Τα air condition χρησιμοποιούν χημικά τα οποία μπορούν από αέρια να μετατρέπονται σε υγρά και το ανάποδο. Τα χημικά αυτά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την θερμότητα ενός εσωτερικού χώρου στον εξωτερικό αέρα. Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: Τον Συμπιεστή, τον Ψύκτη και τον Εξαερωτήρας Ο Συμπιεστής και ο Ψύκτης βρίσκονται συνήθως τοποθετημένες στο εξωτερικό τμήμα ενός συστήματος air condition ενώ ο Εξαερωτήρας στο εσωτερικό. Βασιζόμενοι στο παρακάτω διάγραμμα ας δούμε πως λειτουργεί ένα κλιματιστικό σύστημα:
Στο σημείο Β βρίσκεται ο Συμπιεστής. Ο Συμπιεστής συμπιέζει ένα ψυχρό αέριο, το Φρέον και η συμπίεση αυτή το μετατρέπει σε εξαιρετικά ζεστό. Το ζεστό πλέον φρέον μέσω των δαιδαλωδών σωληνώσεων περνάει μέσα από τον ψύκτη και σταδιακά ψυχραίνεται και μετατρέπεται σε υγρό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο υψηλή και αν είναι η εξωτερική θερμοκρασία, το φρέον ψυχραίνεται αφού η αρχική του θερμοκρασία (στο σημείο Β) είναι πολύ υψηλή. Μετά από τον ψύκτη το φρέον φτάνει στο σημείο Α σε υγρή κατάσταση. Στο σημείο Α βρίσκεται μια βαλβίδα εκτόνωσης όπου το υγρό υψηλής πίεσης Φρέον εκτονώνεται και μετατρέπεται σε χαμηλής πίεσης ψυχρό αέριο. Το ψυχρό αέριο Φρέον κυκλοφορεί στους μπλε (βλ. διάγραμμα) σωλήνες στον εσωτερικό χώρο όπου η ψυχρότητα μεταφέρεται στον εσωτερικό αέρα με την βοήθεια ενός ανεμιστήρα.