Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Ψηφιακό σχολείο


Ξεκίνησε η ανάρτηση εμπλουτισμένων σχολικών εγχειριδίων στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου.
Τα σχολικά εγχειρίδια εμπλουτίζονται με ψηφιακό υλικό. Η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μέσω συνδέσμου μέσα από την κάθε σελίδα του βιβλίου.
Το ξεκίνημα έχει γίνει με τα παρακάτω βιβλία:

Ανθολόγιο Ε΄ & ΣΤ΄
Γλώσσα ΣΤ΄
Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄

Αυτές είναι οι πρώτες εκδόσεις. Θα υπάρξουν αλλαγές-βελτιώσεις.
Θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλα.