Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον κ. Δημήτρη.

1. Πόσο ετών είστε και τι επάγγελμα κάνετε;
Είμαι 65 ετών και ασχολούμαι με την γεωργία. Καλλιεργώ φασόλια τα οποία και εμπορεύομαι. Εδώ, στην Καστοριά, το χώμα είναι καλό για φασόλια γι’ αυτό και οι περισσότεροι γεωργοί ασχολούνται με αυτά.
2. Είναι δύσκολο το επάγγελμά σας και τι διαφορές ή ομοιότητες έχει μα τα παλιά χρόνια;
Το επάγγελμα του γεωργού είναι πάντα δύσκολο. Δεν εξαρτάται μόνο από τη προσωπική μας δουλειά αλλά και από τις καιρικές συνθή-κες. Βέβαια, τώρα, με όλα τα νέα μηχανήματα που έχουν ανακαλυφθεί μπορώ να πω ότι τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Παλιότερα όλα γίνο-νταν με το χέρι : το σκάψιμο, το φύτεμα, το πότισμα, το μάζεμα. Γι’ αυ-τό και η κούραση ήταν μεγαλύτερη.
3. Τι συνηθίζετε να κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας κ. Δημήτρη;
Από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο ο γεωργός δεν έχει καθόλου ε-λεύθερο χρόνο. Το Χειμώνα πηγαίνουμε κυνήγι και μετά στο καφενείο του χωριού όπου συζητάμε με τους φίλους.
4. Σας αρέσει η ζωή στο χωριό ή όχι;
Η ζωή στο χωριό μου αρέσει πολύ γι’ αυτό και εξακολουθώ να μένω εδώ. Αγαπώ πολύ τα βουνά μας, τα χωράφια, όλη τη γη μας. Τα παιδιά μας βέβαια έχουν φύγει στη πόλη γιατί εκεί είναι οι δουλειές τους κι εκεί μένουν. Αυτό είναι αρκετά θλιβερό, αν σκεφτεί κανείς ότι τα παλιά χρό-νια όλα τα χωριά ήταν γεμάτα από νέους ανθρώπους και όχι μόνο από ηλικιωμένους όπως τώρα.
5. Αν θα θέλατε να αλλάξετε κάτι τι θα ήταν αυτό;
Όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει το ίδιο : να γυρίσουν οι νέοι στα χωριά, να γεμίσουν παιδιά τα σχολεία και φωνές οι άδειοι δρόμοι. Η ζωή δεν είναι μόνο στις πόλεις.

Τρύφωνας Αποστολάκος