Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Πως λειτουργεί το air condition;

Τα κλιματιστικά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ψυγεία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συσκευών είναι ο όγκος του χώρου που προορίζονται να ψυχράνουν ή και (στην περίπτωση των air condition) να θερμάνουν. Τα ψυγεία δημιουργούν ψυχρό κλίμα σε ένα μικρό χώρο ενώ τα air conditions σε ένα μεγαλύτερο (ένα δωμάτιο, ένα σπίτι κλπ.). Τα air condition χρησιμοποιούν χημικά τα οποία μπορούν από αέρια να μετατρέπονται σε υγρά και το ανάποδο. Τα χημικά αυτά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την θερμότητα ενός εσωτερικού χώρου στον εξωτερικό αέρα. Το σύστημα αποτελείται από τρία μέρη: Τον Συμπιεστή, τον Ψύκτη και τον Εξαερωτήρας Ο Συμπιεστής και ο Ψύκτης βρίσκονται συνήθως τοποθετημένες στο εξωτερικό τμήμα ενός συστήματος air condition ενώ ο Εξαερωτήρας στο εσωτερικό. Βασιζόμενοι στο παρακάτω διάγραμμα ας δούμε πως λειτουργεί ένα κλιματιστικό σύστημα:
Στο σημείο Β βρίσκεται ο Συμπιεστής. Ο Συμπιεστής συμπιέζει ένα ψυχρό αέριο, το Φρέον και η συμπίεση αυτή το μετατρέπει σε εξαιρετικά ζεστό. Το ζεστό πλέον φρέον μέσω των δαιδαλωδών σωληνώσεων περνάει μέσα από τον ψύκτη και σταδιακά ψυχραίνεται και μετατρέπεται σε υγρό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι όσο υψηλή και αν είναι η εξωτερική θερμοκρασία, το φρέον ψυχραίνεται αφού η αρχική του θερμοκρασία (στο σημείο Β) είναι πολύ υψηλή. Μετά από τον ψύκτη το φρέον φτάνει στο σημείο Α σε υγρή κατάσταση. Στο σημείο Α βρίσκεται μια βαλβίδα εκτόνωσης όπου το υγρό υψηλής πίεσης Φρέον εκτονώνεται και μετατρέπεται σε χαμηλής πίεσης ψυχρό αέριο. Το ψυχρό αέριο Φρέον κυκλοφορεί στους μπλε (βλ. διάγραμμα) σωλήνες στον εσωτερικό χώρο όπου η ψυχρότητα μεταφέρεται στον εσωτερικό αέρα με την βοήθεια ενός ανεμιστήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου