Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020

Το ηλιακό μας σύστημα

 Δυναμική αναπαράσταση της περιφοράς οκτώ πλανητών του ηλιακού συστήματος γύρω από τον Ήλιο. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν τις τροχιές των πλανητών, την απόστασή τους από τον ήλιο, το μέγεθός τους και τον χρόνο της περιφοράς τους γύρω από τον Ήλιο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ:
Κοσμάς Αθανασιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δασκάλων
Γιάννης Σαλονικίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Δασκάλων

Το ηλιακό μας σύστημα