Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης – Τα κεφάλαια που δεν θα αξιοποιηθούν.
Φυσικές Επιστήμες Ε΄ Δημοτικού
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο εργασίας 4: Η ενέργεια υποβαθμίζεται (σελ. 48-50)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Φύλλο εργασίας 2: Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής.
Αφαιρείται μόνο η σελίδα 62: δραστηριότητα για το εσωτερικό των δοντιών. Αφαιρείται και η εργασία 2, σελ. 63.
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Φύλλο εργασίας 2: Το ηλεκτροσκόπιο (σελ. 98-100)

Φύλλο Εργασίας 5: Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 109-111)

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Φύλλο εργασίας 1: Η ταχύτητα (σελ. 162-163)
Φύλλο εργασίας 8: Η πίεση (σελ. 188-190)
Φύλλο εργασίας 9: Η υδροστατική πίεση (σελ. 191-193)
Φύλλο εργασίας 10: Η ατμοσφαιρική πίεση (σελ. 194-197)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΙΓΜΑΤΑ*
Φύλλο εργασίας 1: Μελετάμε τα μίγματα (σελ. 30-33)
Φύλλο εργασίας 2: Μελετάμε τα διαλύματα (34-37)Φυσικές Επιστήμες ΣΤ΄ Δημοτικού
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φύλλο Εργασίας 1: Ερευνώντας και ανακαλύπτοντας (σελ. 12-14)
Φύλλο Εργασίας 2: Πώς μελετάμε τον κόσμο γύρω μας (σελ. 15)
Φύλλο Εργασίας 3: Ο δεκάλογος του καλού πειραματιστή (σελ. 16-17)
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φύλλο Εργασίας 4: Επεξεργασία του αργού πετρελαίου (σελ. 28-30)
Φύλλο Εργασίας 5: Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας (σελ. 31-32)
Φύλλο Εργασίας 6: Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη (σελ. 33-34)
Φύλλο Εργασίας 8: Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας (σελ. 37-38)
Φύλλο Εργασίας 10: Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας (σελ. 41-42)
Φύλλο Εργασίας 11: Πετρέλαιο, ορυκτοί άνθρακες ή φυσικό αέριο; (σελ. 43-44)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΑ:
Φύλλο Εργασίας 2: Η φωτοσύνθεση (σελ. 72-75)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ.
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΤΕ)
1ο

εργασία  ε
2ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
3ο
εργασία 1
εργασία δ
4ο

εργασίες δ 
και ε
5ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
6ο

εργασία  ε
Επ. 1ο
εργασία 4
εργασία γ
9ο

εργασία δ
10ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
11ο

εργασία ε
Επ. 2ο
εργασία 6
εργασίες  δ, ε
15ο
εργασία 2
εργασίες β, ε
16ο
εργασία 1
εργασίες α, β, γ
17ο
εργασία 1
εργασίες α, ε
19ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
20ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
Επ. 3ο
εργασίες 1γ, ε
εργασίες δ, ε
22ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
23ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
24ο
εργασία 4
εργασία α
25ο
εργασία 1
εργασία δ
26ο

εργασία ε
27ο

Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης
28ο

εργασίες δ, ε : να γίνει μια περίπτωση σε καθένα
Επ. 4ο
εργασία  1β,γ,δ,ε

Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
εργασίες α, β : να μη γίνουν οι αναφορές στα ποσοστά
30ο
Εργασία  2
Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
εργασία β

η μισή εργασία γ
31ο
Η χρήση του μετατροπέα μήκους, προτείνεται να μην αξιοποιηθεί διδακτικά ή, εναλλακτικά, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού
το δεύτερο ερώτημα από κάθε σκέλος της εργασίας ε.
32ο
Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
εργασία δ
33ο

εργασίες α, δ : από τη δ εξαιρείται το τελευταίο σκέλος
34ο

εργασίες β, γ Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
35ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
36ο
εργασία 3

37ο

εργασία 3: Καλύπτεται από τη δραστηριότητα ανακάλυψης.

39ο
αφαιρούνται οι αναφορές στα ποσοστά
Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
40ο
εργασία 4.
Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
43ο

εργασία γ
44ο

εργασία γ
45ο
εργασία 1. Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
εργασία δ
48ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
49ο

εργασία γ, το δεύτερο ερώτημα
50ο
η δραστηριότητα της σελίδας 129 Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.

51ο

εργασία  δ
52ο
εργασία


όλες οι εργασίες.
54ο
εργασία 2
το τελευταίο ερώτημα
εργασίες γ, δ, ε.
55ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφ.
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΒΜ)
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕ)
1ο

4η άσκηση2ο πρόβλημα
5ο

1η ασκ.(β,δ,ε,ζ,η)
2η ασκ. (α,β,ε)
3η  ασκ. (τα 3 τελευταία)
6ο
1η δραστηριότητα
3η άσκηση, 
1ο πρόβλημα
8ο
1η δραστηριότητα, 2η εφαρμογή
1η, 3η άσκηση, 1ο πρόβλημα
9ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
10ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
11ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
18ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
21ο
εφαρμογή
1η άσκηση,
1ο πρόβλημα
22ο

2ο πρόβλημα
25ο
1η, 2η εφαρμογή, ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση

26ο


27ο


28ο


29ο


ανακεφ.
ορισμοί
1ο πρόβλημα
31ο

1ο πρόβλημα
33ο
1η δραστηριότητα,         εφαρμογή
2η άσκηση
37ο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

38ο

2ο  πρόβλημα
39ο

2ο  πρόβλημα
42ο

3ο πρόβλημα
43ο

4ο πρόβλημα
45ο
εφαρμογή

47ο
εφαρμογή

48ο
εφαρμογή

50ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
51ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
52ο
1η δραστηριότητα,     1η,2η εφαρμογή
1ο, 2ο και 3ο πρόβλημα.
53ο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
54ο
1η  δραστηριότητα, ο ορισμός της ακολουθίας και του όρου της ακολουθίας.

55ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
56ο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
57ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
58ο
1η δραστηριότητα
2ο πρόβλημα Βλέπε κείμενο διαχείρισης της ύλης.
59ο

2η άσκηση
60ο
1η, 2η δραστηριότητα – 1η εφαρμογή
1η άσκηση, 1ο πρόβλημα
61ο

ασκήσεις 2η, 3η
62ο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.
2η άσκηση
63ο
Βλέπε παρακάτω κείμενο διαχείρισης της ύλης.

67ο
ολόκληρο το κεφάλαιο
ολόκληρο το κεφάλαιο
Η  αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στη Γεωγραφία Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού προβλέπει να μην αξιοποιηθούν τα παρακάτω Κεφάλαια:
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 6ο. (Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 34ο. (Τα γεωγραφικά διαμερίσματα και οι περιφέρειες της Ελλάδας)
Κεφάλαιο 42ο. (Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Κεφάλαιο 43ο. (Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
Κεφάλαιο 47ο. (Το ελληνικό στοιχείο στις αρχαίες ελληνικές εστίες)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ’  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Κεφάλαιο 3ο. (Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της γης)
Κεφάλαιο 30ο. (Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 31ο. (Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης)
Κεφάλαιο 32ο. (Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών)