Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Τροφικές αλυσίδες

Οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος αναπτύσσουν

ανάμεσά τους πολλών μορφών σχέσεις, άλλοτε συνεργασίας κι άλλοτε ανταγωνισμού για την τροφή, το νερό, το χώρο. Οι πιο σημαντικές σχέσεις είναι αυτές που καθορίζονται από το ποιος οργανισμός τρώει ποιον.
Οι ζωντανοί οργανισμοί που συνθέτουν μόνοι τους την τροφή λέγονται αυτότροφοι ή παραγωγοί. Χρησιμοποιούν την ενέργεια του ήλιου, για να φωτοσυνθέσουν ή να παράγουν την τροφή τους και είναι τα φυτά και το φυτοπλαγκτόν.
Όλοι οι άλλοι οργανισμοί λέγονται ετερότροφοι ή καταναλωτές .

Οι ετερότροφοι οργανισμοί είναι τα ζώα που εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται τρώγοντας φυτά ή άλλα ζώα.Μελετώντας το ποιος οργανισμός τρώει ποιον μπορούμε να τοποθετήσουμε τους οργανισμούς σε μια σειρά, έτσι ώστε ο ένας να αποτελεί τροφή για τον άλλο. Η αλυσίδα αυτή λέγεται τροφική αλυσίδα. Η τροφική αλυσίδα απεικονίζει την τροφική σχέση ανάμεσα σ’ ένα φυτό, σ΄ένα φυτοφάγο ζώο και σ΄ένα σαρκοφάγο ζώο


Οι τροφικές σχέσεις όμως πολύ πιο περίπλοκες απ΄ό,τι μπορεί να φανεί στις τροφικές αλυσίδες ή στις τροφικές πυραμίδες, γιατί τα ζώα τρώνε παραπάνω από ένα είδος τροφής. Στις τροφικές αλυσίδες φαίνεται ότι ένας οργανισμός τρέφεται μόνο από ένα είδος τροφής.Έτσι χρησιμοποιούμε τα τροφικά πλέγματα για να απεικονίσουμε τις πιο περίπλοκες τροφικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους οργανισμούς .

Τροφικές αλυσίδες-Θεωρία-Ασκήσεις
Γ2 τάξη Μελέτη Περιβάλλοντος