Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

E-me, μαζική πρόσκληση μελών σε νέα κυψέλη για τη νέα σχολική χρονιά

Τι κάνουμε με την παλαιά κυψέλη. Διατηρείται, διαγράφεται, μένει ανενεργή.
Παρακολουθείστε το βίντεο