Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Ανοικτή Βιβλιοθήκη

Η Ανοικτή Βιβλιοθήκη συμμετέχει στο δίκτυο της Future Library και είναι
 από τους δημιουργούς ή τους εκδοτικούς οίκους. 
Τα βιβλία κατηγοριοποιούνται σε θεματικές κατηγορίες, όπως:  
λογοτεχνικά e-books, εκπαίδευση, πολιτισμός, αρχαία γραμματεία, συλλογές κ.α