Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Το δάσος είναι η ζωή μας

Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο μπορεί να υπάρχει,
ο άνθρωπος όμως χωρίς το δάσος δεν μπορεί να ζήσει
1)Το Δάσος
2)Η Αξία του Δάσους
Η Στ2 τάξη του σχολείου μας (κατά το σχολικό έτος 2011-12) για το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης έχει ως εργασία το Δασος. Η τάξη μας χωρίστηκε σε τρεις ομάδες. Η μια από αυτές, εμείς, οι κυνηγοι του δάσους, έκανε την εργασία της σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι αποφασίσαμε να σας την στείλουμε στην εφημερίδα του σχολείου μας για να δούνε την ομαδική δουλειά μας και άλλοι.
Τα θέματα που απασχόλησαν είναι:
Ι. Το κυνήγι στο ελληνικό δάσος. ( την επιμέλεια την είχε η Ευαγγέλια Μ. )
ΙΙ. Δάσος και αναψυχή. ( την επιμέλεια την είχε η Δήμητρα Τ )
ΙΙΙ. Οι κίνδυνοι του Ελληνικού δάσους. (την επιμέλεια την είχε η Χριστίνα Τ )
ΙΙΙΙ. Το δάσος του μύθου και της τέχνης. ( την επιμέλεια την είχε η Ηλιαννα Αρτεμις Κ )

Επίσης είχαμε και σε χαρτί μερικές ακόμη φωτογραφίες που βρήκε το πέμπτο μέλος της ομάδα μας ο Κλέι Φρ..