Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Τρεις Ιεράρχες - παντοτινά πρότυπα


Ανάμεσα στους πατέρες της Εκκλησίας που έζησαν τους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού , την πιο ψηλή θέση κατέχουν οι τρεις Ιεράρχες. Ο Μέγας Βασίλειος , ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η 30η Ιανουαρίου από τα Βυζαντινά ακόμα χρόνια είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Τριών μεγάλων πατέρων της εκκλησίας που δίκαια ονομάστηκαν φωστήρες, γιατί σκόρπισαν το φως της Πίστεως με τα θεόπνευστα και σοφά τους έργα. Οι τρεις Ιεράρχες δεν είναι μόνο οι διδάσκαλοι και υποστηρικτές της Χριστιανικής πίστης, αλλά και των Ελληνικών Γραμμάτων.Έζησαν σε μια εποχή ταραχής και αβεβαιότητας. Η χριστιανική θρησκεία μόλις είχε ανακάμψει κάπως από τους διωγμούς και τις καταστροφές, ενώ την τάραζαν θανάσιμα οι διάφορες αιρέσεις. Βρέθηκαν οι Τρεις Ιεράρχες, γεμάτοι δύναμη, σύνεση και αγάπη για να δώσουν νέα δύναμη και λάμψη στην Ιερή θρησκευτική παράδοση.
Απολυτίκιο
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος ,
τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων Θείων πυρσεύσαντας ,
τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας
τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας .
Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον,
συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι,
πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν.
Αυτοί γαρ τη Τριάδι υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσι.