Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Ενεργητική και Παθητική σύνταξη

1. Ενεργητική καιΠαθητική σύνταξη Γ.Φ. 2. Ενεργητική σύνταξη• Ενεργητική λέγεται η σύνταξη που μιλάει για κάποιον που κάνει κάτι. Έχει τη μορφή: Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο Υ Ρ ΑΠχ Η μητέρα ντύνει το μωρό. 3. Παθητική σύνταξη• Παθητική λέγεται η σύνταξη που μιλάει για κάποιον που παθαίνει κάτι από κάποιον. Έχει τη μορφή: Υποκείμενο – Ρήμα – Ποιητικό Αίτιο Υ Ρ Π.Α.Πχ Το μωρό ντύνεται από τη μητέρα. 4. Παθητική σύνταξη• Η παθητική σύνταξη τονίζει περισσότερο όχι αυτόν που ενεργεί, αλλά το αποτέλεσμα της ενέργειας του. Αυτός που ενεργεί εμφανίζεται με τη μορφή ποιητικού αιτίου. 5. Ποιητικό αίτιο• Το ποιητικό αίτιο είναι ο εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα από το οποίο προέρχεται αυτό που συμβαίνει στο υποκείμενο του παθητικού ρήματος. Πχ Το μωρό ντύνεται από τη μητέρα. 6. Ποιητικό αίτιο• Το ποιητικό αίτιο εκφέρεται:α) συνήθως με την πρόθεση από + αιτιατικήΠχ Ο άρρωστος εξετάστηκε από το γιατρό.β) με την πρόθεση σε + αιτιατική όταν προσδιορίζει ρηματικά επίθετα που λήγουν σε –τος.Πχ Ήταν αγαπητός σε όλους (απ’ όλους).γ) με την πρόθεση με + αιτιατική, όταν προσδιορίζει παθητικές μετοχές.Πχ Το σπίτι ήταν φτιαγμένο με πέτρες( από πέτρες). 7. Ποιητικό αίτιο• Το ποιητικό αίτιο παραλείπεται όταν:α) εννοείται εύκολαΠχ Τράβηξα τις κουρτίνες και φωτίστηκε το δωμάτιο (εννοείται από τον ήλιο).β) είναι κάτι γενικό και αόριστοΠχ Πώς γράφεται αυτή η λέξη; 8. Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική Για να μετατρέψουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική κάνουμε τα εξής:• Μετατρέπουμε το ενεργητικό ρήμα σε παθητικό• Το υποκείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται ποιητικό αίτιο (ονομαστική πτώση  αιτιατική πτώση)• Το αντικείμενο του ενεργητικού ρήματος γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος (αιτιατική πτώση  ονομαστική πτώση) 9. Παράδειγμα Υ Ρ ΑΟ Γιώργος αγόρασε το ποδήλατο.Το ποδήλατο αγοράστηκε από το Γιώργο. Υ Ρ Π.Α. 10. Μετατροπή παθητικής σύνταξης σε ενεργητική Για να μετατρέψουμε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική κάνουμε τα εξής:• Μετατρέπουμε το παθητικό ρήμα σε ενεργητικό• Το υποκείμενο του παθητικού ρήματος γίνεται αντικείμενο του ενεργητικού (ονομαστική πτώση  αιτιατική πτώση)• Το ποιητικό αίτιο γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος (αιτιατική πτώση  ονομαστική πτώση) 11. Παράδειγμα Υ Ρ Π.Α.Η γέφυρα κατασκευάστηκε από τους εργάτες.Οι εργάτες κατασκεύασαν τη γέφυρα. Υ Ρ Α Γιάννης Φερεντίνος