Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Δ ιαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών-Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2012-2013.


Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2012-2013, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου. Για τα πειραματικά Γυμνάσια οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου Μουσικά Γυμνάσια