Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Χάρτες Ιστορίας ΣΤ τάξης

Ιστορία Ε μάθαμε από τις ρωμαϊκές κατακτήσεις μέχρι την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους το 1453μ.Χ. στην Ιστορία της ΣΤ θα μάθουμε για την ιστορία της Ελλάδος από την Άλωση μέχρι την έναρξη της ελληνικής επανάστασης(1453-1821)
ελληνική επανάσταση(1821-1830)
ιστορία της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους έως σήμερα(1830-σήμερα)

1 σχόλιο: