Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα οικολογικά σχολεία είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με 27.304 σχολεία σε 44 χώρες, σε όλες τις ηπείρους, με 6.375.575 μαθητές και 392.653 εκπαιδευτικούς. Όσο για την Ελλάδα, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1995 και μέχρι τις αρχές του 2009 είχε καταγραφεί η συμμετοχή 417 «πράσινων» σχολείων στο συγκεκριμένο δίκτυο, με την έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οφείλουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και αυτό θα το πετύχουμε αλλάζοντας συμπεριφορά και προσπαθώντας να το βοηθήσουμε. Έτσι, τα οικολογικά σχολεία βοηθάνε το περιβάλλον, ακολουθώντας τα εξής:
1.Υιοθετώντας τον «Οικοκώδικα», ένα σύνολο με οδηγίες περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.
2. Εφαρμόζοντας ένα «Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης», που σημαίνει βοηθάω ώστε το σχολείο μου να γίνει καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε κάθε οικολογικό σχολείο συγκροτούν μία Περιβαλλοντική Επιτροπή, που επεξεργάζεται θέματα, όπως η ενέργεια, τα απορρίμματα και το νερό. Η ίδια Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης» και του «Οικοκώδικα», φροντίζοντας να συμμετάσχει ολόκληρη η σχολική κοινότητα. Παράλληλα, προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και γι’ αυτό οργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όταν ολοκληρωθεί το «Σχέδιο Δράσης», οι συντονιστές του Προγράμματος αξιολογούν την προσπάθεια και το σχολείο παίρνει το χρίσμα του «Οικολογικού» και αποκτά τη σημαία με το σήμα του Προγράμματος.
Όλγα-Μαρία Στ. ΣΤ2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου