Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

( Τα παιδιά της χορωδίας).


Μία σημαντική δραστηριότητα της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ είναι η Πρακτική Άσκηση Φοιτητών. Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές του 4ου έτους να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο της επιστήμης τους, καθώς καλούνται να διδάξουν για διάστημα τριών εβδομάδων σε δημοτικά σχολεία εφαρμόζοντας διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους ( ομαδοσυνεργατική, μετωπική και project). Ειδικότερα στη μέθοδο project, με τη βοήθεια των παιδιών έγινε επιλογή μιας θεματικής ενότητας( τέχνες) η οποία χωρίστηκε σε επιμέρους τμήματα και η κάθε φοιτήτρια ανέλαβε από μια ομάδα απ’ αυτές που είχαν σχηματίσει τα παιδιά. Αναλαμβάνοντας την υποκατηγορία της μουσικής σε συνεργασία με τα παιδιά δημιουργήσαμε κολάζ σχετικά με τα είδη μουσικής, κατασκευάσαμε μουσικά όργανα με τη χρήση καθημερινών υλικών και παρακολουθήσαμε ταινία με μουσικό θέμα ( Τα παιδιά της χορωδίας). Επίσης, ασχοληθήκαμε με βιβλία μουσικού περιεχομένου και προετοιμαστήκαμε πάνω σε διάφορα μουσικά κομμάτια ώστε όλα αυτά να τα παρουσιάσουμε και στις υπόλοιπες ομάδες την τελευταία μέρα μας στο σχολείο οργανώνοντας μια διαδραστική έκθεση. Απόρροια όλων αυτών ήταν οι μαθητές να καλλιεργήσουν τη συλλογικότητα και της συνεργασία, καθώς και να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις δεξιότητές τους. Ταυτόχρονα, δίνοντας τους την ευκαιρία να παράξουν πρωτότυπο υλικό ενισχύθηκε η αυτοεκτίμησή και η αυτοπεποίθησή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της όλης δραστηριότητας ένα μεγάλο χαμόγελο ήταν σχηματισμένο στα πρόσωπα όλων των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου